Quạt hút hóa chất – Quạt hút khí độc phòng thí nghiệm SEAT – Pháp Model: SEAT 25

LH: 0906-953-553

Model: SEAT
Xuất xứ: Pháp

Quạt sử dụng cho tủ hút hóa chất, hệ thống xử lý khí, hệ thống thông gió môi trường,…

Quạt hút hóa chất và quạt chống cháy nổ ATEX, sử dụng trong các môi trường Zone 1 – đến Zone 4

Rất vui khi được hỗ trợ bạn!
 
Chat
 
Rất vui khi được hỗ trợ bạn!
+