Khẩu trang phòng sạch – Khẩu trang phòng thí nghiệm Model: NeoMask – NC95

LH: 0906-953-553

Khẩu trang NeoMask NC95 bảo vệ sức khỏe, chống không khí ô nhiễm,

Ứng dụng công nghệ nước ngoài với nguyên liệu hoàn toàn ngoại nhập.

Rất vui khi được hỗ trợ bạn!
 
Chat
 
Rất vui khi được hỗ trợ bạn!
+