Monthly Archives: Tháng Bảy 2019

CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM THÔNG DỤNG HIỆN NAY

Phòng lab (phòng thí nghiệm) là một cơ sở được thiết kế, xây dựng và lắp đặt các thiết bị khoa học kỹ thuật nhằm cung cấp các điều kiện, đảm bảo an toàn cho việc triển khai các thí nghiệm, thực nghiệm trong các lĩnh vực tự nhiên (sinh – lý – hóa) phục […]

Rất vui khi được hỗ trợ bạn!
 
Chat
 
Rất vui khi được hỗ trợ bạn!
+