Monthly Archives: Tháng Bảy 2018

QUY TẮC AN TOÀN CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM

Khẩu hiệu: “An toàn là bạn, tai nạn là thù” không chỉ cần có ở các công trường xây dựng mà còn cần xuất hiện ở các phòng thí nghiệm. Yêu cầu an toàn ở phòng thí nghiệm không chỉ là đề phòng hỏa hoạn, tai nạn điện giật, an toàn về sức khỏe của […]

CÁC KÝ HIỆU TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM CẦN BIẾT

Khi làm việc trong phòng thí nghiệm chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với các loại hóa chất. Việc hiểu biết các tính chất của từng loại hóa chất là điều cần thiết. Bên cạnh đó, mỗi loại hóa chất đều có các ký hiệu vật tư dán kèm trên nhãn hoặc vỏ chai, […]

Rất vui khi được hỗ trợ bạn!
 
Chat
 
Rất vui khi được hỗ trợ bạn!
+